Rektoru padome atbalsta LIZDA streika prasības un aicina augstskolu pārstāvjus piedalīties protesta gājienā

markus-spiske-ZJ64TPcM14c-unsplash (2) (1)

Rektoru padome 14. aprīļa sēdē vienojās paust atbalstu prasībām, ko Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) izvirzījusi streika sarunās un kas līdz šim nav tikušas pilnībā izpildītas. LIZDA centieni uzlabot izglītības un zinātnes nozares darbinieku darba apstākļus ir visas sabiedrības interesēs – tas ir nepieciešams solis, lai skolēniem, studentiem un visai sabiedrībai būtu pieejama kvalitatīva visu līmeņu izglītība – no pirmsskolas un skolas līdz augstskolai un mūžizglītībai.

Rektoru padome aicina augstskolu kolēģus paust savu attieksmi, šā gada 24. aprīlī piedaloties LIZDA rīkotajā protesta gājienā. Dalība gājienā demonstrēs ne tikai augstskolu atbalstu LIZDA, bet arī ļaus atgādināt, ka Latvijas valsts vara ilgstoši nenovērtē augstākās izglītības lomu un ieguldījumu cilvēkresursu attīstībā un tautsaimniecības izaugsmē.

Latvijas augstākajai izglītībai atvēlētais finansējums ir nepietiekams – to parāda arī aktuālā diskusija par LIZDA streika prasību izpildi. Nav pieļaujama situācija, kad daļu no streika prasībām – darba samaksas paaugstināšanu augstskolu akadēmiskajam personālam – valdība plāno izpildīt, pārdalot līdzekļus, kas jau piešķirti tenūrprofesoru programmas īstenošanai. Augstskolas savā darbībā jau ir rēķinājušās ar šo finansējumu, tādēļ būtu destruktīvi un neatbilstoši labas pārvaldības praksei šo finansējumu izmantot citiem mērķiem. Aicinām akadēmiskā personāla atlīdzībai nepieciešamo finansējumu piešķirt no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” – analoģiski finansējuma pieaugumam vispārējā izglītībā.

Vēršam uzmanību, ka Latvijas valsts jau ilgstoši nepilda Augstskolu likumā noteikto dibinātāja pienākumu finansēt valsts augstskolas, kas ierobežo to attīstības iespējas. Valsts budžeta finansējums augstākajai izglītībai būtiski atpaliek no citu Eiropas valstu finansējuma, kas apgrūtina Latvijas augstskolu starptautisko konkurētspēju. Atgādinām, ka valsts budžeta dotācija augstākajai izglītībai mūsu valstī joprojām ir zemāka, nekā 2008. gadā pirms finanšu krīzes.

Latvijas augstskolu vadītāji vienojās atbalstīt to augstskolu personāla pārstāvju dalību LIZDA gājienā un sapulcē, kuri izrādīs šādu vēlmi. Katras augstskolas ietvaros tiks izvērtēta iespēja pārplānot darba pienākumu izpildi, lai neciestu studiju un pētniecības procesa kvalitāte.

Rektoru padome respektē arī Latvijas Studentu apvienības pausto atbalstu LIZDA. Dalība gājienā būs katras augstskolas studējošo izvēle.

Rektoru padome ar izpratni izturas arī pret augstskolu akadēmiskā personāla līdzdalību LIZDA solidaritātes streikā – dalība tajā trīs vai mazāk dienu garumā ir augstskolu arodbiedrību kompetencē.