Rektoru padomes ģenerālsekretārs: satraukumam par reflektantu skaita samazināšanos nav pamata

Pretēji plašsaziņas līdzekļos publicētajai informācijai, satraukumam par reflektantu skaita samazināšanos nav pamata. Kā liecina vienotās uzņemšanas sistēmas dati, pieteikumu skaits – salīdzinot ar iepriekšējo gadu – ir sarucis no 10 182 uz 10 148, tātad par 34 pieteikumiem jeb aptuveni 0,3%. Ja salīdzinām šos pašus datus, piemēram, piecu gadu griezumā, tad pieteikumu skaits vienotajā uzņemšanā ir pat pieaudzis.

Skaļi virsraksti, tai skaitā par reflektantu skaita samazinājumu, kur patiesais samazinājums nesasniedz pat vienu procenta punktu, iespējams, parāda mūsu kāri pēc sensācijām un atgādina par mediju pratības lomu sabiedrībā.

Jāatgādina, ka abās iepriekšējās vasarās uzņemšanas laikā nācās paturēt prātā gaidāmos Covid-19 uzliesmojumus rudenī – ar dažādiem pārvietošanās un klātienes pasākumu ierobežojumiem, kas varēja ietekmēt jauniešu izvēli – kur un vai studēt.

Jāuzsver arī, ka vienotā uzņemšanas sistēma portālā latvija.lv nav visaptveroša. Tajā neorganizē uzņemšanu maģistra un doktora programmās; tajā nav datu par reflektantiem no ārvalstīm. Vienotajā uzņemšanas sistēmā nepiedalās visas augstskolas. Vairākas augstskolas uzņemšanu organizē pašu spēkiem, t.sk. rīkojot dažādus iestājpārbaudījumus. Vairākās studiju programmās joprojām turpinās dokumentu pieņemšana, un patiesā aina būs redzama rudenī, kad tiks apkopoti dati par studējošo skaitu Latvijas augstskolās.

Kā liecina IZM absolventu monitoringa ikgadējie dati – augstākā izglītība sniedz iespējas iegūt darbu augstākas kvalifikācijas profesijās ar labāku atalgojumu. Latvijas augstskolas piedāvā plašu studiju programmu spektru, un interesentiem, kuri vēl nav pieteikušies studijām, ir iespēja pretendēt uz studijām programmās, kurās uzņemšana vēl nav noslēgusies.

 

Informācija par Rektoru padomi:

Rektoru padome ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kuru sadarbības koordinēšanai un nepieciešamo kopējo pasākumu organizēšanai izveidojušas visas Latvijas augstskolas un kurā ietilpst visu valsts akreditēto augstskolu rektori. Rektoru padome gatavo priekšlikumus un atzinumus par likumprojektiem un citiem normatīvajiem aktiem augstākās izglītības un zinātnes jomā, pārstāv Latvijas augstskolas ārvalstīs, kā arī savas kompetences ietvaros risina citus ar augstskolu darbību saistītus jautājumus. Rektoru padome darbojas, pamatojoties uz Augstskolu likumu un Rektoru padomes nolikumu.

Informāciju sagatavoja:

Jānis Bernāts, Rektoru padomes ģenerālsekretārs

Tālr. (+371) 29432214

rp@rektorupadome.lv

Sākums