Vadība

rektoru padome priekšsēdētāja

Priekšsēdētāja – Rūta Muktupāvela

Latvijas Kultūras akadēmijas rektore

Rektoru padomi vada priekšsēdētājs, kuru no augstskolu rektoru vidus aizklātā balsojumā ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē uz diviem gadiem. Padomes priekšsēdētāju var ievēlēt atkārtoti. 

2020. gada 19. jūnijā par Rektoru padomes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Latvijas Kultūras akadēmijas rektori Rūtu Muktupāvelu.

Padomes priekšsēdētājs:

• sasauc padomes sēdes;

• vada un organizē padomes darbu un ir personīgi atbildīgs par padomes uzdevumu izpildi;

• nosaka padomes locekļu pienākumus un kontrolē to izpildi;

• pārstāv padomi vai pilnvaro citus padomes locekļus to pārstāvēt dažādās institūcijās jautājumos, kas saistīti ar padomes uzdevumu veikšanu.

Sekretariāts

Padomes darbības nodrošināšanai augstskolas izveido padomes sekretariātu. Padomes sekretariāts sagatavo un, izmantojot elektronisko pastu, nosūta padomes locekļiem padomes sēdes darba kārtības projektu, sagatavo sēdē izskatāmo dokumentu projektus un nodrošina to pieejamību padomes locekļiem. Ģenerālsekretārs ir pastāvīgi funkcionējoša operatīva vadības institūcija, kas veic Padomes administratīvo vadību.

Jānis Bernāts
Jānis Bernāts
ĢENERĀLSEKRETĀRS
Telefons: +371 29 432 214
Agnese Rusakova
Agnese Rusakova
EKSPERTE
Telefons: +371 28 350 936

Rektoru padomes locekļi

Baltijas Starptautiskā akadēmija logo
Svetlana Smane (p.i. )
Baltijas Starptautiskā akadēmija

Mājaslapa: 

Banku augstskolas logo
Līga Peiseniece
Banku augstskola

Mājaslapa: 

Biznesa augstskola "Turība" logo
Aldis Baumanis
Biznesa augstskola "Turība"

Mājaslapa: 

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" logo
Tatjana Vasiļjeva
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

Mājaslapa: 

Daugavpils Universitāte logo
Irēna Kokina
Daugavpils Universitāte

Mājaslapa: 

Ekonomikas un kultūras augstskola logo
Oksana Lentjušenkova
Ekonomikas un kultūras augstskola

Mājaslapa: 

Informācijas sistēmu un menedžmenta augstskola logo
Deniss Djakons
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola

Mājaslapa: 

J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija logo
Guntars Prānis
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Mājaslapa: 

Latvijas Jūras akadēmija logo
Kristīne Carjova
Latvijas Jūras akadēmija

Mājaslapa: 

Latvijas Kristīgā akadēmija logo
Skaidrīte Gūtmane
Latvijas Kristīgā Akadēmija

Mājaslapa: 

Latvijas Kultūras akadēmija logo
Rūta Muktupāvela
Latvijas Kultūras akadēmija

Mājaslapa: 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte logo
Irina Pilvere
Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Mājaslapa: 

Latvijas Mākslas akadēmija logo
Kristaps Zariņš
Latvijas Mākslas akadēmija

Mājaslapa: 

Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija logo
Juris Grants
Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija

Mājaslapa: 

Latvijas Universitāte logo
Indriķis Muižnieks
Latvijas Universitāte

Mājaslapa: 

Liepājas Universitāte logo
Dace Markus
Liepājas Universitāte

Mājaslapa: 

Lutera Akadēmija logo
Jānis Vanags
Lutera Akadēmija

Mājaslapa: 

Nacionālā Aizsardzības akadēmija logo
Oskars Kudlis
Nacionālā Aizsardzības akadēmija

Mājaslapa: 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija logo
Iveta Mietule
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Mājaslapa: 

Rīgas Aeronavigācijas Institūts
Anatolijs Melnis
Rīgas Aeronavigācijas Institūts

Mājaslapa: 

Rīgas Ekonomikas augstskola logo
Anders Paalzow
Rīgas Ekonomikas augstskola

Mājaslapa: 

Rīgas Juridiskā augstskola logo
Jānis Ikstens (p.i.)
Rīgas Juridiskā augstskola

Mājaslapa: 

Rīgas Stradiņa universitāte logo
Aigars Pētersons
Rīgas Stradiņa Universitāte

Mājaslapa: 

Rīgas Tehniskā universitāte logo
Leonīds Ribickis
Rīgas Tehniskā Universitāte

Mājaslapa: 

Transporta un sakaru institūts logo
Juris Kanels
Transporta un sakaru institūts

Mājaslapa: 

Ventspils Augstskolas logo
Kārlis Krēsliņš
Ventspils Augstskola

Mājaslapa: 

Vidzemes Augstskola logo
Gatis Krūmiņš
Vidzemes augstskola

Mājaslapa: