Vadība

rektoru padome priekšsēdētāja

Priekšsēdētāja – Rūta Muktupāvela

Latvijas Kultūras akadēmijas rektore

Rektoru padomi vada priekšsēdētājs, kuru no augstskolu rektoru vidus aizklātā balsojumā ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē uz diviem gadiem. Padomes priekšsēdētāju var ievēlēt atkārtoti. 

2022. gada 10. jūnijā par Rektoru padomes priekšsēdētāju trešo reizi ievēlēja Latvijas Kultūras akadēmijas rektori Rūtu Muktupāvelu.

Padomes priekšsēdētājs:

• sasauc padomes sēdes;

• vada un organizē padomes darbu un ir personīgi atbildīgs par padomes uzdevumu izpildi;

• nosaka padomes locekļu pienākumus un kontrolē to izpildi;

• pārstāv padomi vai pilnvaro citus padomes locekļus to pārstāvēt dažādās institūcijās jautājumos, kas saistīti ar padomes uzdevumu veikšanu.

Sekretariāts

Padomes darbības nodrošināšanai augstskolas izveido padomes sekretariātu. Padomes sekretariāts sagatavo un, izmantojot elektronisko pastu, nosūta padomes locekļiem padomes sēdes darba kārtības projektu, sagatavo sēdē izskatāmo dokumentu projektus un nodrošina to pieejamību padomes locekļiem. Ģenerālsekretārs ir pastāvīgi funkcionējoša operatīva vadības institūcija, kas veic Padomes administratīvo vadību.

Jānis Bernāts
Jānis Bernāts
ĢENERĀLSEKRETĀRS
E-pasts: janis.bernats@rektorupadome.lv
Telefons: +371 29 432 214
agnese-rusakova
Agnese Rusakova
EKSPERTE
E-pasts: agnese.rusakova@rektorupadome.lv
Telefons: +371 28 350 936

Rektoru padomes locekļi

Baltijas Starptautiskā akadēmija logo
Svetlana Smane
Baltijas Starptautiskā akadēmija
E-pasts: svetlana.smane@bsa.edu.lv

Mājaslapa: 

Banku augstskolas logo
Līga Peiseniece
Banku augstskola
E-pasts: liga.peiseniece@ba.lv

Mājaslapa: 

Biznesa augstskola "Turība" logo
Zane Driņķe
Biznesa augstskola "Turība"
E-pasts: zane.drinke@turiba.lv

Mājaslapa: 

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" logo
Lūcija Rutka
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
E-pasts: riseba@riseba.lv

Mājaslapa: 

Daugavpils Universitāte logo
Arvīds Barševskis
Daugavpils Universitāte
E-pasts: arvids.barsevskis@du.lv

Mājaslapa: 

Latvijas Kristīgā akadēmija logo
Skaidrīte Gūtmane
Eiropas Kristīgā Akadēmija
E-pasts: rektore@kra.lv

Mājaslapa: 

Ekonomikas un kultūras augstskola logo
Oksana Lentjušenkova
Ekonomikas un kultūras augstskola
E-pasts: oksana@augstskola.lv

Mājaslapa: 

Informācijas sistēmu un menedžmenta augstskola logo
Deniss Djakons
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
E-pasts: isma@isma.lv

Mājaslapa: 

J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija logo
Ilona Meija (p.i.)
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
E-pasts: birojs@jvlma.lv

Mājaslapa: 

LBTU_logo
Irina Pilvere
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
E-pasts: rektors@lbtu.lv

Mājaslapa: 

Latvijas Kultūras akadēmija logo
Dāvis Sīmanis
Latvijas Kultūras akadēmija
E-pasts: admin@lka.edu.lv

Mājaslapa: 

Latvijas Mākslas akadēmija logo
Kristaps Zariņš
Latvijas Mākslas akadēmija
E-pasts: kristaps.zarins@lma.lv

Mājaslapa: 

Nacionālā Aizsardzības akadēmija logo
Māris Utināns
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
E-pasts: maris.utinans@mil.lv

Mājaslapa: 

LSPA_RGB
Kalvis Ciekurs
Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija
E-pasts: Kalvis.Ciekurs@lspa.lv

Mājaslapa: 

Latvijas Universitāte logo
Gundars Bērziņš
Latvijas Universitāte
E-pasts: gundars.berzins@lu.lv

Mājaslapa: 

Liepājas Universitāte logo
Dace Markus
Liepājas Universitāte
E-pasts: dace.markus@liepu.lv

Mājaslapa: 

Lutera Akadēmija logo
Jānis Vanags
Lutera Akadēmija
E-pasts: arhibiskaps@gmail.com

Mājaslapa: 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija logo
Iveta Mietule
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
E-pasts: Iveta.Mietule@rta.lv

Mājaslapa: 

rigas-aeronavigacijas-instituts
Anatolijs Melnis
Rīgas Aeronavigācijas Institūts
E-pasts: a.melnis@rai.lv

Mājaslapa: 

Rīgas Ekonomikas augstskola logo
Anders Paalzow
Rīgas Ekonomikas augstskola
E-pasts: anders.paalzow@sseriga.edu

Mājaslapa: 

Rīgas Juridiskā augstskola logo
Adam Czarnota
Rīgas Juridiskā augstskola
E-pasts: Adam.Czarnota@rgsl.edu.lv

Mājaslapa: 

Rīgas Stradiņa universitāte logo
Aigars Pētersons
Rīgas Stradiņa Universitāte
E-pasts: rector@rsu.lv

Mājaslapa: 

Rīgas Tehniskā universitāte logo
Tālis Juhna
Rīgas Tehniskā Universitāte
E-pasts: talis.juhna@rtu.lv

Mājaslapa: 

Transporta un sakaru institūts logo
Juris Kanels
Transporta un sakaru institūts
E-pasts: sekretare@tsi.lv

Mājaslapa: 

Ventspils Augstskolas logo
Andris Vaivads
Ventspils Augstskola
E-pasts: andris.vaivads@venta.lv

Mājaslapa: 

Vidzemes Augstskola logo
Agnese Dāvidsone
Vidzemes augstskola
E-pasts: agnese.davidsone@va.lv

Mājaslapa: